Professors

Ben Zhong Tang (唐本忠) — Homepage: http://tangbenz.people.ust.hk/

Jing Zhi Sun (孙景志) — Homepage: https://person.zju.edu.cn/0099429

Haoke Zhang (张浩可) — Homepage: https://person.zju.edu.cn/hkzhang

Postdoctoral Fellow

Dr. Lei Wang (王磊) (2022-present)

Dr. Yipu Wang (王毅朴) (2022-present)

Dr. Yuan Xie (谢园) (2022-present) Visiting scholar from Shenzhen University

Dr. Xianju Yan (闫现举)  (2023 – present)

Dr. Xianhua Lang (郎咸华) (2023 – present)

Postgraduates

Ph.D. Students:

Ziteng Zhang (张子腾) Class of 2020

Kailuo Chen (陈楷洛) Class of 2021

Manyu Chen (陈曼玉) Class of 2021

Xiong Liu (刘雄) Class of 2022

Zuping Xiong (熊祖平) Class of 2022

Qingyang Xu (徐清洋) Class of 2023

Rong Zhang (张荣) Class of 2023

Xiang Li (李享) Class of 2023

Ziyi Yang (杨紫怡) Class of 2024

M.S. Students

Weihao Tu (涂维浩) Class of 2021

Junfu Liu (刘峻甫) Class of 2021

Hongwei Lu (卢鸿玮) Class of 2022

Guangze Hu (胡广泽) Class of 2022

Shuaitong Wei (卫帅彤) Class of 2023

Haoyuan Hu (胡浩渊) Class of 2023

Research Assistant

Shandi Liu(刘善娣)(2023 – present)

Yi Cao(曹艺)(2023 – present)

Shichong Chen(陈世冲)(2023 – present)

B.S. Students

Jieyu Bao (包洁雨) Class of 2020

Chuanye Tong (童川页) Class of 2020

Mengxuan He (何梦轩) Class of 2020

Yizhuo Shen (沈钇灼) Class of 2021

Kangwei Luo (罗康为) Class of 2021