AIE RESEARCH
Members

Members

Dr. Lei Wang (王磊) (2022-present)

Dr. Yipu Wang (王毅朴) (2022-present)

Dr. Xianju Yan (闫现举)  (2023 – present)

Dr. Xianhua Lang (郎咸华) (2023 – present)

Ziteng Zhang (张子腾) Class of 2020

Kailuo Chen (陈楷洛) Class of 2021

Manyu Chen (陈曼玉) Class of 2021

Xiong Liu (刘雄) Class of 2022

Zuping Xiong (熊祖平) Class of 2022

Qingyang Xu (徐清洋) Class of 2023

Rong Zhang (张荣) Class of 2023

Xiang Li (李享) Class of 2023

Ziyi Yang (杨紫怡) Class of 2024

Jiajie Wu (吴家杰) Entry year: 2024. Co-training with Prof. Yongzhen Yang at TYUT.

Hongwei Lu (卢鸿玮) Class of 2022

Guangze Hu (胡广泽) Class of 2022

Shuaitong Wei (卫帅彤) Class of 2023

Haoyuan Hu (胡浩渊) Class of 2023

Haoran Xie (谢浩然) Class of 2024

Sihao Jiang (蒋思豪) Class of 2024

Shandi Liu(刘善娣)(2023 – present)

Yi Cao(曹艺)(2023 – present)

Shichong Chen(陈世冲)(2023 – present)

Yizhuo Shen (沈钇灼) Class of 2021

Kangwei Luo (罗康为) Class of 2021